Privacyverklaring

September 2019

Algemeen

Deze privacyverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, omvang en doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de websitebeheerder Dutch Harvest. De websitebeheerder neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Toegangsgegevens

Wij verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van onze legitieme belangstelling (zie art. 6, lid 1, onder f), van de DSGVO) en slaan deze op als “serverlogbestanden” op de server van de website. De volgende gegevens worden op deze manier gelogd:

  • Bezochte website
  • Tijdstip op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/verwijzing van waaruit u naar de pagina bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikte besturingssystemen
  • Gebruikte IP-adres

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies!

Omgang met contactgegevens

Als u contact met ons opneemt via de aangeboden contactmogelijkheden, zullen uw gegevens worden opgeslagen zodat deze kunnen worden gebruikt om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen gebruikt deze website de volgende gegevens om ons online aanbod te optimaliseren en te analyseren met behulp van “Google Analytics”. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw terminal worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement:

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Slechts in individuele gevallen wordt het IP-adres eerst onverkort naar een server van Google in de VS gestuurd en vervolgens daar ingekort. Door deze verkorting wordt de persoonlijke referentie van uw IP-adres weggelaten. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere door Google opgeslagen gegevens.

De gegevens die Google in onze opdracht verzamelt, worden gebruikt om het gebruik van onze online-diensten te evalueren, bijvoorbeeld om rapporten over de website-activiteit op te stellen om onze online-diensten te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser aan te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang heeft tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.

U kunt ook een browserplugin gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt verzonden en door Google Inc. wordt gebruikt. De volgende link brengt u naar de bijbehorende plugin:

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google Inc:

Gebruik van social media plug-ins van Facebook

Deze website is vrij van social media plugins.

Nieuwsbriefabonnement

De beheerder van de website biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele evenementen en aanbiedingen. Als u zich op de nieuwsbrief wilt abonneren, moet u een geldig e-mailadres opgeven. Als u zich op de nieuwsbrief abonneert, gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Wij slaan uw e-mail adres op in een database in MailChimp. Om uw rechten, veiligheid en privacy te beschermen, is deze informatie alleen toegankelijk voor mensen die voor Dutch Harvest werken. Wij bewaren deze informatie zolang u zich op onze nieuwsbrief heeft ingeschreven. Als u zich wilt afmelden, kunt u dit op elk moment doen door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Gebruikersrechten

Als gebruiker heeft u het recht om gratis informatie te vragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U heeft ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te verwijderen. Indien van toepassing, kunt u ook gebruik maken van uw recht op dataportabiliteit. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Verwijderen van gegevens

Voor zover uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijv. het bewaren van gegevens), heeft u het recht om uw gegevens te verwijderen. De door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als de verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor toegestane wettelijke doeleinden, zal de gegevensverwerking worden beperkt. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Recht van bezwaar

Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht van bezwaar en bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie over de opgeslagen persoonlijke gegevens over uw persoon wenst of als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan gerust contact met ons op.